لوگو تاپ گلد امپایر استیت

تماس با ما    آدرس ما

    شعبه مرکزی: قبرس شمالی،خیابان ماگوسا،خیابان سالامیس، سر گلسرن
    شعبه 2: قبرس شمالی، فاماگوستا، مجتمع تجاری سیتی مال